När vi utvecklar nya produkter är väl målsättning att alltid kunna leverera…

SÄKRA PRODUKTER

På Champion arbetar vi noggrant med att säkerställa att alla våra produkter uppfyller kraven för att få säljas på den europeiska marknaden och för att klara av CE-märkningen. Detta gör vi genom att ha full kontroll på tillverkningsprocessen samt genom kontinuerlig testning av våra produkter.

Champion arbetar omsorgsfullt med EU:s lagstiftning om farliga kemikalier i varor, REACH-förordningen (Registration, Evaluation & Autorization of Chemicals). Vi testar våra produkter för att se till att de inte innehåller några SVHC-ämnen över det tillåtna gränsvärdet. Skulle du som kund ha några frågor om ovan är du välkommen att höra av dig!

Det ska vara enkelt!

Exempelvis så har samtliga av våra väggfästen tydliga instruktionsfilmer som finns tillgängliga på vår youtube-kanal. De visar dels de olika funktionerna, men även hur man på korrekt sätt monterar dem. Allt för att det ska vara enkelt för dig som kund att använda våra produkter.

Youtube-kanal

 

Champion Nordic

Makadamgatan 14
254 64 Helsinborg
Sweden

+46 42 25 23 00
info@championnordic.se

Swedish Design
- Since 1938 -

Visa mig produkterna