Vid inköp av produkter ska vi i den mån det är möjligt välja produkter som är miljöanpassade.

Vi ska använda oss av energieffektiva transporter och transportmedel i den utsträckning det är möjligt och försvarbart.

Vi ska säkerställa att hanteringen av våra produkter sker på ett sätt som är säkert för miljön och inte är skadlig för människors hälsa.

Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet och inneha den miljöutbildning som krävs för sina arbetsuppgifter.

Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

Vi ska hushålla med våra resurser och göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt.

ISO14001

Order Nordic AB är miljöcertifierade enligt ISO14001.

ISO14001 Certifikat